Besök även vår hemsida!

Köpvillkor

Köp - och leveransvillkor på Stenentreprenader i Hessleholm AB

 

Företaget har sitt säte i Hässleholm.

Stenentreprenader i Hessleholm AB

Helsingborgsvägen 8

281 49 Hässleholm

Önskar du komma i kontakt med oss, kontakta oss på o[email protected]  eller ring in till oss: +46 (0)451–45770.

Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.

Använd pilen längst upp till vänster för att se priserna exkl. moms.

Reservationer

Vi reserverar oss för prisändringar, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar om oförutsedda kostnadsförändringar sker för råvaror, energi, valuta, fraktkurser eller dylikt under året, samt för mått, viktändringar och eventuella tryckfel. Fel i vara anses ej föreligga vid mindre avvikelser i mått, vikt, struktur, färg och andra mindre avvikelser jämfört med katalog, broschyrmaterial samt material på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att öka beställd mängd till hela pallar. Vi betraktar effekterna på grund av eller i samband med covid 19 (coronavirus) som force majeure, oavsett förutsägbarhet och tidpunkt för vår bekräftelse.

Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om säljaren kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses i punkt 10 i AMB 07 och säljaren meddelat köparen detta enligt vad som anges i samma punkt. Mindre repor och märken kan uppstå under transport och detta är inte att anse som ett fel. Natursten är en naturprodukt och avvikelser i färg och struktur samt utfällningar och fossiler kan förekomma. Eftersom detta är naturligt och inte påverkar produktens kvalitet och är det därför inte reklamations grundande. Utfällningen försvinner i regel av sig själv och fossiler bleknar vanligtvis med tiden.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du inom 48 timmar kontakta oss via e-post [email protected], i annat fall gäller de artiklar och kvantiteter som angivits i orderbekräftelsen.

Betalning

Förskottsfakturering gäller både för privatpersoner och företag.

Faktureringsavgift

Som ett led i vårt miljöarbete kommer vi i första hand att skicka e-faktura. För detta krävs att köparen angett en aktuell e-postadress vid beställning.

Leverans

Hämtning i Hässleholm.

När din beställning är redo att hämtas, kommer du bli kontaktad via e-post.

Beställningen ska hämtas inom 7 helgfria vardagar från det du har blivit kontaktad.

Om du som kund själv ansvarar för din hämtning kan det göras efter avtalad tid, helgfria dagar:

Måndag -Torsdag: 08:00-16:00 & Fredag: 08:00- 13:00.

Utkörning

Leverans sker vanligtvis LOK – Levereras Olossat Köparen. I det fall köparen hindras att ta emot varan i rätt tid ska denne skriftligen meddela säljaren om detta, senast 10 vardagar före överenskommen leveranstid. I det fall säljaren upplåter uppställningsplats för vara debiteras kostnad för uppställningsyta. Om säljaren ej meddelas skriftligen senast 10 dagar före planerad leverans har säljaren rätt till ersättning för den skada denne lider. Omständigheter som till exempel trafik och väntetider gör att angivna tider är preliminära och utgör inget åtagande om exakt tidpunkt. Vi friskriver oss för försening av leveranser, vilket orsakas av väderförhållanden, strejk, screening eller annat stopp som ligger utanför vår kontroll. Avisering sker 1 timme innan.

DB SCHENKER | system home- Vid leveranser till privatpersoner aviseras alla sändningar via SMS alternativt email varför mottagarens mobil- och email-adress alltid ska anges. Hemleverans sker till bostadsadress, med leverans till tomtgräns. Med bostadsadress menas antingen bostad eller delad adress bostad/företag. Leverans till bostadsadress ska kvitteras av den som tar emot sändningen, om inte avsändaren eller mottagaren begärt leverans utan kvittens. I de fall ingen mottagare är på plats eller sändningen inte går att ställa av utan kvittens, debiteras återtag till terminal och ännu en utkörning. Alternativt debiteras kostnader som uppstår förknippade med en returfrakt.

DB SCHENKER | part load | full load | coldsped- Utkörning till mottagarens leveransadress enligt överenskommelse.

Önskas specifikt leveransdatum eller lossning med Bakgavellift vänligen meddela oss i meddelande rutan i kassan eller kontakta oss på [email protected] Lossning med Bakgavellift kan erbjudas upp till 800 kg och kommer räknas till i fraktkostnaden.

DB Lastning/lossning SCHENKER | system premium | system | system home | part load | full load | coldsped- Lastning/lossning utförs av bilens chaufför. Avsändare respektive mottagare ska lämna erforderligt biträde. Kan avsändare eller mottagare inte lämna det biträde som basåtagandet förutsätter, och erfordras till följd av detta extra personal och/eller tekniska hjälpmedel, uttas tilläggsavgift. När det gäller lastsäkring se information 1.2.5.

Leveranstid

Leveranstiden varierar mellan 3 vardagar och 6 veckor beroende på produkttillgänglighet, åtgång, säsong och leveransadress. Är leveranstiden längre än 6 veckor uppges detta på produktsidan. (Gäller endast vid köp av ordinarie sortiment från vår hemsida- ej Outlet) Varor på lager i Hässleholm levereras normalt inom 3–7 vardagar. Vi reserverar oss mot eventuella felaktiga lager saldon.

Fraktkostnad

Fraktkostnad tillkommer på fakturan utöver din totalkostnad i beställningen. Kostnader för frakt är preliminära till dess att leveransdatum är fastställt och leveransen är bokad. Förändringar av skatter, drivmedelstillägg eller andra avgifter påverkar kostnaden. Ändrad frakt och leverans kan påverka kostnaden. Normalt räknas fraktdragande vikt utifrån verklig vikt inklusive pallvikt. Fraktkostnaden specificeras alltid på fakturan.

Tilläggstjänster

Säljaren har rätt att i efterhand debitera merkostnader för tilläggstjänster som utförts i samband med leverans och som ej bokats vid beställningstillfället, exempelvis lossning.

Returer

Om inget annat överenskommits återköps ej levererad vara av säljaren.

Ångerrätt

Vid köp av varor på vår outlet sida, har du som kund ingen ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt. De säljs i befintligt skick.

Ångerrätt gäller inte vid:

Fel i vara anses ej föreligga vid mindre avvikelser i mått, vikt, struktur, färg och andra mindre avvikelser jämfört med katalog, broschyrmaterial samt bilder på webbplatsen.

Bestämmelser för köp av varor.

Där ej annat framgår gäller ABM 07. Avvikelser från säljarens bestämmelser måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Dessa allmänna bestämmelser är avsedda som tillägg och ändring till ABM 07 och har företräde framför ABM 07. ABM 07 punkt 24 utgår och ersätts med följande: Ansvarar säljaren för fel i varan, är säljaren även skyldig ersätta skada, som uppkommer genom felet. Säljarens ersättningsskyldighet ska vara begränsad till ett sammanlagt belopp om 15 % av köpesumman. Säljaren ansvarar dock inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust. Säljaren ansvarar inte heller i något fall för köparens ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Säljarens ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda och köparen kan inte rikta andra ekonomiska anspråk mot säljaren med anledning av fel. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om denne gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om säljaren kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses i punkt 10 i ABM 07 och säljaren meddelat köparen detta enligt vad som anges i samma punkt. Mindre repor och märken kan uppstå under transport och detta är inte att anse som ett fel. Natursten är en naturprodukt och avvikelser i färg och struktur samt utfällningar och fossiler kan förekomma. Eftersom detta är naturligt och inte påverkar produktens kvalitet är det därför inte reklamationsgrundande. Utfällningen försvinner i regel av sig själv och fossiler bleknar vanligtvis med tiden.

 

 

Cockies och personuppgifter

Genom att vara på Stenentreprenader ’s webbplats och handla hos oss accepterar du vår integritetspolicy. Vi hänvisar och uppmuntrar därav att läsa vår integritetspolicy där vi beskriver vår hantering av Cookies och personuppgifter. Läs integritetspolicyn här.

Ändring av köp- och leveransvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.